Inteligentne miasto

Smart City: Trend bez alternatyw


Smart City - czyli inteligentne miasto. To kierunek myślenia i trend w rozwoju technologii wspierający zarówno rozrastające się metropolie jak i mniejsze społeczności. Koncepcja Smart City to nic innego jak sprawne zbieranie danych, efektywna wymiana danych, a następnie wykorzystanie ich w celu optymalizacji działania i zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

5 KLUCZOWYCH CECH SMART CITY::

  • DANE - optymalizacja przepływu danych w ramach organizacji
  • WSPÓŁPRACA - współdzielenie i wymiana danych
  • CZAS - szybka i zintegrowana reakcja na zdarzenia
  • ROZWÓJ - zapewnienie możliwości zrównoważonego rozwoju
  • BEZPIECZEŃSTWO - bezpieczeństwo publiczne

Rewolucja video analytics

W odniesieniu do materiału wideo nastąpiła prawdziwa rewolucja. W miastach instalowane są kamery wysokiej rozdzielczości. Technologia kamer analogowych ustępuje systemom IP video. W końcu sama liczba instalowanych kamer lawinowo rośnie. Odpowiednie wykorzystanie tego ogromu danych zaczyna stanowić o przewadze konkurencyjnej miast. Wykorzystanie video analytics staje się więc standardem "inteligentnych miast" na świecie. Takie dane wideo mają w sobie ukrytą wiedzę i wartość - jednak do uwolnienia tej wiedzy i wartości potrzebne są odpowiednie narzędzia.


Skuteczność, integracja, oszczędność


BriefCam to niezawodne rozwiązanie do analizy wideo. Uwalnia jego ukrytą wartość, która wykracza daleko poza bezpieczeństwo. Dzięki swoim możliwościom odpowiada na wyzwania różnych działów w różnych obszarach. Rozwiązanie BriefCam pozwala zaprząc do pracy na rzecz lokalnej społeczności aby poprawić jakość życia, ulepszyć organizację ruchu, usprawnić miejskie operacje oraz poprawić bezpieczeństwo.

WYBRANE OBSZARY ZASTOSOWANIA:

  • PRZYSPIESZENIE CZASU REAKCJI
  • WYKRYWANIE SPRAWCÓW WYKROCZEŃ
  • OGRANICZENIE SKUTKÓW WANDALIZMU
  • KONTROLOWANIE I MONITOROWANIE TŁUMÓW
  • PROAKTYWNE ZARZĄDZANIE ZDARZENIAMI