Elastycznoć i skalowalność

Video Synopsis™ i Deep Learning


Oczekiwania każdego klienta są inne - dlatego technologia BriefCam umożliwia elastyczną konfiguracje systemu. W bazowym wariancie BriefCam może funkcjonować jako rozwiązanie jednostanowiskowe. W wariancie rozbudowanych BriefCam może funkcjonować w oparciu chmurę, obsługiwać kilku użytkowników lub całe działy. Zapewniać dostęp przez aplikacje na komputery stacjonarne, aplikacje internetowe lub mobilne. Pozyskiwać materiały wideo lokalnie lub ze zintegrowanej, szerokiej gamy zewnętrznych źródeł.

ARCHITEKTURA BRIEFCAM - 3 MODELE:

TBriefCam opracował wysoce elastyczną architekturę, aby oferować rozwiązania na zróżnicowane scenariusze:

  • standalone - rozwiązanie jednostanowiskowe
  • distributed - architektura rozproszona
  • cloud - rozwiązanie w oparciu o chmurę

Dzięki wielu opcjom klienci są w stanie zaprojektować rozwiązanie, które odpowiada na ich wyzwania, realizacuje ich potrzeby i jest w pełni skalowalne.

3 modele architektury BriefCam


🖥 #1 ARCHITEKTURA STANDALONE

🖥 #2 ARCHITEKTURA ROZPROSZONA

🖥 #3 ARCHITEKTURA CLOUD